Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.12.2019 09:04 (Üye) Soru : merhaba, v.d. den bir yazı geldi. içeriğinde" 2017-2018-2019 yıllarıı için yapılan Bs bildirimleri analizleri sonucunda, elektronik ortamda vermiş olduğunuz KV/GV-KDV beyanları matrah toplamı ile Bs bildirimlerinin uyumsuz olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra ortaya çıkabilecek olumsuzlukları engellemek için, belirtilen dönemlere ait uyumsuzluğun tespiti ve giderilmesine yönelik olarak bilgi ve izahatınıza başvurulması gerekmekte olup, söz konusu izahatınızın belgelerle ortaya konulması, bildirim ve beyannamelerde gereken düzeltme işlemlerinin yapılabilmesi maksadıyla konu ile ilgili izahatınızın tevsik edici belgelerle birlikte 213 sayılı V.U.K.nun 148, 151, 256, ve mük. 355'inci maddeleri uyarınca, vergi dairesi müdürlüğü adresimize iş bu yazımızın tarafınıza tebliğinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde ibraz etmeniz" demektedir. Hem mükellefin ceza ile karşılaşmaması hemde biz meslek mensuplarının angarya ile uğraşmaması için bu konuda tavsiye ve görüşlerinizi arz ederim .saygılarımla,

Cevap : Size teslim edilen belgeleri zamanın da ve doğru kayıt yapıp ,belgelerin defterlere,defterler kayıtlarına göre oluşturulacak mali tabloların beyannamelere uygunluğu konusunda titiz davranılması ve özellik ile mal alışların da mutlaka satıcı ile mutabakat sağlanması gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.