Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.12.2019 11:16 (Üye) Soru : Merhabalar. SGK borçlarını 7143'e göre taksitlendirmiş mükellef 2019 yılı için de Ocak-2019 taksidini ödeyememiş ancak 31 Mart 2019'da her iki taksidi de birlikte ödemiştir. Sonrasında ise 2019 yılı itibari diğer taksitleri düzenli olarak vadesinde ödemiştir. 31 Aralık 2019 vadeli 2019 yılı son taksidini ödeyemediği durumda yapılandırma bozulacak mıdır? Teşekkürler.

Cevap : 1- Yapılandırmanın ilk taksitinin 31.8.2018, ikinci taksitinin 31.10.2018 tarihine kadar tam olarak ödenmemesi 2- Taksitlendirme süresi içerisinde tahakkuk edecek cari ay prim borçlarının çok zor durum hali olmaksızın bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi. 3- Bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi. 4- Bir takvim yılı içerisinde ödenmeyen veya eksik ödenen iki veya daha az taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi .halinde bozulur
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.