Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.12.2019 09:28 (Üye) Soru : limited şirket ortakları 2018 yılı karını dağıtmak istiyor. 4 ortağın hisseleri farklı fakat eşit dağıtılmasını kararlaştırıyorlar. TTK açısından bunun herhangi bir sakıncası var mı? şimdiden yanıtınız için telşekkürler.

Cevap : Genel kurulu kurul karar almalı ve esas mukaveleye de aykırı olmamalı, kanunda kar payı esas mukavelede aksi belirlenmemiş ise ortaklara hisseleri nispetinde dağıtılır demektedir,ancak şirketinizde tüm ortaklar toplantıda bulunması ile alınacak kararın sorun yaratmayacağı değerlendirilmektedir. iiyi seneler,
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.