Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.12.2019 16:15 (Üye) Soru : merhaba. 2018 yılı cirosu 10 milyon üzerinde olanın, ne zamana kadar e-defter ve e-faturaya başvuru yapması gerekir. Yapmamanın müeyyidesi nedir?

Cevap : 01/01/2020 tarihinden itibaren e-defter ve e-fatura sistemine geçilecektir.Başvurunun daha önce yapılması gerekirdi.Başvurunu yapılmaması Halinde VUK daki cezalar uygulanır. Tebliğ ile elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler, uygulama kapsamına girdikleri tarihten sonra, kağıt ortamında defter tutamayacaklardır. Bu mükellefler, kağıt ortamında defter tutmaları halinde, hiç defter tutmamış sayılacaklardır. Yasal defterlerden birisinin tutulmamış olması Vergi Usul Kanunu'na göre re'sen takdir nedeni olup, bu durum otoriteye dönem kazancının re'sen takdiri yetkisi vermesinin yanında iki kat birinci derece usulsüzlük cezasını gerektirmektedir. Tutulması gereken yasal defterlerin tutulmaması durumunda, yüklenilen katma değer vergisinin indirimin den yararlanılamaz. Cezalar VUK 30-341-344-359 maddelerine göre uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.