Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.01.2020 09:43 (Üye) Soru : Şirketimiz adına organize sanayi bölgesinde tahsis edilen taşınmazın alım-satım işleminde harç istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hususunda bilgi verebilir misiniz.

Cevap : 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanununun 21 inci maddesinde, "OSB tüzel kişiliği, bu Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır." hükmüne yer verilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.