Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.01.2020 14:51 (Üye) Soru : merhaba, doğum sonrasında yarım çalışma ödeneği alan birinin örneğin 1 ay için 15 günlük bordrosu hesaplanırken işveren açısından brütten nete giderken normal bordro gibi kesintiler yapılacak mı? özellikli bir husus var mı? iyi çalışmalar

Cevap : İŞKUR tarafından ödenen Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadardır. Bu madde hükümlerinden yararlanılabilmesi için işçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, 4857 sayılı Kanunun 63’üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması ve doğum ve evlat edinme sonrası analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde Kuruma doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekir. Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılır. İşveren tarafından yapılan ödeme aynı 4/a tam süreli çalışmasındaki hesap edilen vergi prim ve işsizlik (normal bordro kalemleri) dikkate alınarak 15 günlük olarak bordrolanmalıdır. AYLIK (TL) Brüt Ücret Ssk Primi İşçi Payi (% 14) İşsizlik Sigortasi Primi İşçi Payi (% 1) Gelir Vergisi Stopaj Matrahi Hesaplanan Gelir Vergisi Asgari Geçim İndirimi Ödenecek Gelir Vergisi Damga Vergisi (% 0,759) Toplam Vergi Tutari Toplam Prim Tutari (İşçi Payi) Net Ücret Ssk Primi İşveren Hissesi (% 15,5) İşsizlik Sigortasi İşveren Hissesi (%2) Asgari Ücretin İşverene Maliyeti
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.