Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.01.2020 14:57 (Üye) Soru : Kısmi çalışma sözleşmesi ile 20 günden az çalışan biri sağlıktan yararlanabilme için gss yaptırmalımıdır??Bağkur lu biri kısmi olarak sigortalanmış ve bağkuru düşmüş nasıl bir yol izlenmelidir bağkuru devam edebilir mi??Gss olmak zorundamıdır?? Teşekkürler

Cevap : Genel sağlık sigortalısı ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanabilmesi için; a) Sağlık hizmeti sunucusuna başvurulan tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması, b) 4/b (Bağkur), Ek-5, Ek-6 ve 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması, 60/(d) kapsamında genel sağlık sigortalısı olan yabancı uyruklular ile isteğe bağlı sigortalıların ise sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte hiç prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması, gerekmektedir. Eksik çalışması olan 4a çalışanı GSS ödeyeyerek çalışmasını 30 güne tamamlayabilir. Kıst 4/b ödemesi olmaz kişi ya tamgün 4/b li sigortalıdır ya da tam gün borçludur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.