Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.01.2020 10:06 (Üye) Soru : iyi günler . her makina bakım ve servis işçiliği özel sektörde olsa kdv tevkifatı uygulanır mı ? mükellefimiz oksijen tüpü tamiri yapıyor ara ara faturayı tevkifalı mı keseceğiz

Cevap : Hizmet, sadece aşağıdaki kurum ve kuruluşlara yapılması halinde kdv tevkifatı uygulanır. Liste dışındakilere uygulanmaz. TEBLİĞİN (I/C-2.1.3.1/b) AYRIMINDA SAYILAN İDARE, KURUM VE KURULUŞLAR : - 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, - Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, - Döner sermayeli kuruluşlar, - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, - Bankalar, – Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri, - Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), - Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, - Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, - Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, - Payları Borsa İstanbul (BİST)A.Ş.’nde işlem gören şirketler, - Kalkınma ve yatırım ajansları.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.