Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.01.2020 12:28 (Üye) Soru : Merhaba...3 ortaklı ve 400.000,-00-TL sermayeli limited şirketimizi tasfiyeye sokmak istiyoruz.Fakat şirketin % 25 sermayesine sahip olan ortak tasfiyeye kararına imza atmaktan imtina edip sorun çıkarıyor.İlgili şirketi 2 ortaklı çağrılı genel kurul yaparak oy çokluğu ile tasiyeye sokabilir miyiz.? yada şirketi tasfiyeye sokmak için ticaret mahkemesine mi gitmemiz gerekiyor?bu arada şirketi tasfiye sokmak isteyen 2 ortağın toplam sermaye oranı %75' tir.Yani sermayeleri 300.000,00-TL' dir.cevabınız için şimdiden teşekkürler...

Cevap : esas mukavelede daha ağır bir nisap öngörülmemesi halinde, TTK nın tasfiye için gerekli gördüğü toplantı ve karar nisabına ulaşılması halinde davet ve sonrasında genel kurul kararı ile tasfiye kararı alınabileceği, bu nisapların sağlanmaması üzerine ortaklar tarafından tasfiye kararı ve tasfiye memurunun atanması yetkili mahkemeden talep edilebilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.