Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.01.2020 11:15 (Üye) Soru : Vergi İndirim Raporlu Personelim Var. 2.Derecede Personel Aralıkta Emekliğe başvurdu bende personeli SGDP ile Giriş Yaptım. Bu durumda Emeklilik öncesi personelin bordrosunda 650,00 TL Sakatlık indirim düşüyor. SGDP olarak tekrar giriş yaptığımda ve 4 Günlük bordro çıkarıyorum. Bu Bordrodada 650,00 TL Sakatlık İndirimi dikkate alıyor bu durumda Vergi Hesaplaması yapmıyor. SGDP Bordro 4 gün Prim Kazanç: 428,09 İşçi Payı %7,5 = 32,11 İş.İşç.Payı = 0 G.V.Matrahı = 395,98 Sak.İndirim 2. = 650,00 G.V. = 0 Damga V. = 3,25 Net = 392,73 Emeklilik Öncesi Aynı Ay içinde Normal Çalışma Bordrosundada 650,00 TL Sakatlık İndirimi Düşmüştür. Sıkıntı olurmu sizce.

Cevap : Gelir Vergisi Kanununun 4842 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 31 inci maddesinde yer alan düzenleme doğrultusunda çıkarılan 203 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "Yeniden Tespit Edilen Özel ve Sakatlık İndirimi Tutarlarının Uygulanmasındaki Esaslar:" başlıklı birinci bölümün ikinci paragrafında: "İndirimlerin uygulanmasında esas prensip, ücretin ödeme dönemidir. Ücret günlük dönemler itibariyle ödenmekte ise indirimlerin günlük tutarları ile, ücret aylık dönemler itibariyle ödenmekte ise, indirimlerin aylık tutarları ile (kıst bir döneme inhisar etse dahi) uygulanması gerekmektedir." açıklamasına yer verilmiştir. Bu itibarla, özürlü hizmet erbabına aylık dönemler itibariyle ücret ödenmesi halinde sakatlık indirimi aylık tutarlar üzerinden uygulanacak olup, bir ay içerisinde kıst dönem çalışılması durumunda da sakatlık indiriminin aylık tutarları dikkate alınacaktır. Ücret günlük dönemler itibariyle ödenmekte ise sakatlık indiriminin günlük tutarları ile uygulanması gerekmektedir. Emekli olarak işten ayrıldıktan sonra işyerinizde tekrar çalışmaya başlayanlara yapılan ve gelir vergisi tevkifatına tabi olan ücretlere sakatlık indirimi uygulanması mümkün bulunmaktadır 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu''nun 31''inci maddesinde yer alan bu sakatlık indirimi tutarları, Gelir Vergisi hesaplamasına esas matrah tutarından, yani Gelir Vergisi Matrahından indirilmektedir Şöyle ki, öncelikle sigorta primine esas taban ve tavan matrahlar dikkate alınarak brüt aylık ücret tutarı üzerinden sosyal sigorta prim tutarları işçi payı hesaplanıp, brüt ücret tutarından hesaplanan sosyal sigorta prim tutarları indirildiğinde, bulunan tutar, aylık gelir vergisi matrahıdır ve sakatlık indirimi de bu matrah tutardan indirim sağlamaktadır. Sizin hesaplamanızda da bu uygulama yapılmıştır. İşleminizde sıkıntı yoktur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.