Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.01.2020 16:44 (Üye) Soru : Merhaba bir belgesel çekimi için senaryo yazdırdık Buna istinaden 50.000 TL şirket hesabından ödeme yapıldı fakat kişi mükellef değil burda belgelendirilme acisindan gider pusulası mi kesmek gerekir? Oranı ne olmalidir

Cevap : Senaryo yazarlığı ve yönetmenlik faaliyetini Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak yazı ile eser niteliği taşıdığının tespit edilmesi halinde elde edeceği hasılata münhasır olmak üzere, Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde yer alan istisnadan faydalanmanız mümkün bulunmakta olup, söz konusu istisna kapsamında bulunan çalışmalarınızın Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasına istinaden tevkifat yapmak mecburiyetinde olanlarca satın alınması halinde tarafınıza yapılacak ödemelerden % 17 gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. Ayrıca ödemenin Brüt tutarı üzerinden % 18 KDV hesaplanır ve (2) nolu KDV beyannamesi ile beyan edilir ve ödenir. Ödenen KDV (1) nolu KDV beyannamesinden indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.