Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.01.2020 12:21 (Üye) Soru : Sayın Yetkili ; 3 gerçek kişi bir araya gelerek 3 ortaklı bir limited şirket kurmak istemektedirler. Bu ortaklardan bir tanesini şirkete müdür olarak seçmek istemektedirler. Seçilen bu müdür şirketi her konuda tek başına temsile yetkili değilde,belirli konularda temsile yetkili kılmak istemektedir. Örneğin tek başına bankadan kredi çekemez ama nakit para çekebilir vb. şeklinde. Şirket henüz kurulus asamasındadır,mersis'te neler yapılabileceği konusunda yardımlarınızı rica ederim Saygılarımla

Cevap : TTK 623 ve devamı maddelerinde bu konu işlenmiş olup, en az bir ortağın her konuda temsile yetkili olması zorunludur, dolayısı ile ortak müdürün yetkilerine kısıtlama mümkün olamayacaktır, birden fazla müdür seçilmesi halinde bazı müdürlerin yetkileri düzenlenecek bir iç yönerge ile kısıtlanabileceği, ancak her durumda ortak müdürlerden en az bir tanesi veya bir kaçı her konu da şirketi münferit veya müşterek imzaları ile temsile yetkili olması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.