Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.01.2020 15:46 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Danışman, binek otomobil giderlerine ilişkin son çıkan tebliğ leasing yoluyla elde edilecek araçlar içinde geçerli mi? Ödenecek anapara, faiz gibi kalem ayrımlarında tamamını gider yazabilecek miyiz?

Cevap : Gider kısıtlamasında Mülkiyet veya kiralama ayrımı yoktur.Araçlar için yapılan tüm Giderlerin % 70 gider olacak ,kalan % 30 luk kısmı KKEG olarak kayıtlarda yer alacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.