Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.01.2020 16:45 (Üye) Soru : Merhaba, nasılsınız. Personel servis taşımacılığı işi ile iştigal eden İşletme defterine tabi mükellefin aşağıdaki hasılat tutarları mevcuttur. 2020-yılı için BİLANÇO USULÜNE geçmesi gerekiyor mu ? Yardımınızı rica ederim. Teşekkürler. 2018.yılı hasılatı : 102.230,00-TL 2019.yılı hasılatı : 176.219,00-TL

Cevap : 2019 Yılı Yıllık gayri safi iş hasılatı: 140.000.- TL (%20) fazlası = 168.000 .-TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.