Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.01.2020 14:32 (Üye) Soru : Bir işçi, 2019 yılından beri, vergi dilimlerindeki değişimden etkilenmeden her ay aynı tutarda net ücret almaktadır. Bu nedenle her yılın Aralık ayında brüt rakamları, daha yüksek kümülatif vergi matrahı nedeniyle vergi dilimlerine uygulanan daha yüksek oranların etkisiyle önceki aylara göre daha yüksek brüt değerlere ulaşmaktadır. Çalışanın 2019 Aralık ayındaki net ücreti, 2020 Ocak ayında da değişmemiştir. Aralık 2019 ve Ocak 2020’deki net ücreti aynı olmasına rağmen, aralık 2019 brüt ücreti, Ocak 2020’deki brüt ücretinden daha yüksek olmaktadır. Yukarıdaki şartlarda, işçi, 31 Aralık 2019’da işten çıkartıldığında tazminat hesabına esas brüt kazançları, 10 Ocak 2020’de işten çıkartılması durumundaki tazminat hesabına esas brüt kazançlarından daha yüksek olmaktadır. Soru: Ocak ayında işten çıkartılan işçinin tazminat hesabına esas brüt kazançları, 2020 yılı ocak ayındaki tabi olduğu vergi dilimi/dilimlerine göre mi hesaplanmalıdır? Saygılarımla.

Cevap : İşçi alacaklarından İhbar ve Kıdem Tazminatlarının hesabında dikkate alınması gereken aylık ücret hesabı diğer işçilik alacaklarından farklı kalemleri ihtiva ettiğinden temel alınacak günlük ücretin hesabı da özellik göstermektedir. Kıdem Tazminatı; – Son ücret üzerinden hesaplanır, – Hesaplamada işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de dikkate alınır. – Toplu İş Sözleşmeleri ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek Devlet Memuruna ödenecek emekli ikramiyesinin bir yıllık kıdeme isabet eden miktarını geçemez Aylık ücretin sabit olmadığı durumlarda yani; parçabaşı, akort, götürü veya yüzde usulü ile çalışılması durumunda işçinin hak kazandığı son bir yıllık ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunan ücret kıdem ve ihbar tazminatına esas alınacak çıplak ücrettir. Böyle durumlarda ise bir günlük ücret hesabında bir yıllık kazançlar 365’e bölünmek suretiyle günlük ücret bulunur. İş akdinin feshi tarihinden geriye doğru bir yıl içinde işçi ücretine zam yapılmış ise, akdin feshi tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasındaki hak kazanılan ücret toplamları, o süre içinde çalışılan günlere bölünerek bulunur. İşçinin çalışmadığı halde ücretini aldığı hafta tatili ve diğer tatil günleri, çalışılmış günler hesabında dikkate alınır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.