Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.01.2020 14:41 (Üye) Soru : Merhaba, 2003 yılından itibaren 17 yıldır Pirt-Time çalışan personelimize aylık 4 günlük çalışma karşılığı 6.294,58 TL brüt maaş vermekteyiz. Tazminatını hesaplarken Kıdem Tazminatı tavanını günlük olarak mı dikkate almamız gereklidir. Yani hesaplamada 17 YIL * 6.294,58=107.007,86 olarak mı yoksa 17 YIL * (6.730,15/30*4) = 15.255,00

Cevap : Kısmi çalışma Kanunda yer almasına rağmen, kıdemin nasıl belirleneceği, ihbar izin gibi haklardan nasıl yararlanacağını, bu haklarla ilgili hesap şekli yine normatif olarak düzenlenmiş değildir. Konu, Yargı kararlarıyla çözüme kavuşturulmaktadır. Buna göre, kısmi çalışma ister haftanın bir veya bazı günleri çalışma şeklinde gerçekleşsin, ister her gün bir kaç saat şeklinde olsun, işçinin iş yerinde çalışmaya başladığı tarihten itibaren bir yıl geçince kıdem tazminatı hakkının doğabileceği ve izin hak kazanacağı Dairemizce kabul edilmiştir ( Yargıtay 9.HD. 4.6.2001 gün 2001/6848 E, 2001/9525 K). Hesaplamada esas alınacak ücret ise işçinin kısmi çalışma karşılığı aldığı ücret olmalıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.