Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.01.2020 17:26 (Üye) Soru : Bağımlı olarak tam tasdike tabi bir şirkette çalışmaktayım. 2019 sonu itibariyle satışlarım "0" aktif toplamım 9.6 milyon. 2020'de tam tasdikten çıkıp çalıştığım şirketin beyannamelerini bağımsız SMMM ve ya YMM raporu olmadan kendim bağımlı SMMM olarak verebilir miyim?

Cevap : Firmaların Aktif toplamları veya satışları ne olursa olsun TAM TASDİK Yaptırma zorunda değildir.Mükellef isterse tam tasdik yaptırır. Dolayısı ile rakamların önemi yoktur. (29 No'lu SM, SMMM, YMM Kanunu Genel Tebliğinin I.Bölümü) Şirketin önce den VD den almış olduğu beyanname gönderme şifresi varsa beyanname ve bildirimleri siz gönderebilirsiniz.Şifre yoksa Odamızdan alacağınız ODA KAYIT belgesi ile Şirketin yetkilisi ve imza sirküleri ile VD ne müracaat ederek Şirket adına şifre alınır.(VUK 340 Nolu Gn.Tb.)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.