Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.01.2020 12:51 (Üye) Soru : Sayın danışmanımız öncelikle teşekkür ederek sorumu soruyorum.Otobüs ve işletme sahibi mükellef A otobüsün 1/4 ünü B'ye 1/4 ünü C'ye sattı.2/4'ü de kendisine kaldı.Bu durumda 1-Kendi işletmesini kapatacak 2-Üç kişi adına aracı A,B,C adi ortaklığı olarak fatura edecek 3-Adi ortaklık mükellefiyeti açılacak KDV Stopaj Ve Geçici vergi beyan mükellefiyeti tesis edilecek? 4-Adi ortaklık adına istenirse işletme defteri olarak (defter beyan sistemi) istenirse de bilanço olarak defter tutulabilecek. Doğru mudur? Son olarak adi ortaklık için yapılan sözleşmenin noter onaylı olması zorunlu mu?

Cevap : Düşündükleriniz doğrudur.Sözleşmelerin Noterden onaylatılması zorunlu olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.