Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.01.2020 11:09 (Üye) Soru : Merhaba; Basit usul mükellefleri yanında en fazla kaç sigortalı çalıştırabilir? Kendisi dahil 3 kişi mi olması gerekiyor? Bilgilendirmenizi rica eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap : 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti” başlıklı 46 ncı maddesinde, 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı hükme bağlanmış olup, anılan maddelerde basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır. Basit usûl vergi mükellefi olan kuaför, berber, kasap, bakkal, kantin gibi işyeri sahiplerinin yanlarında çalışan kişilerin 4/a sigortalısı olmaları zorunludur. Basit usul vergi mükellefi esnafın yanında çalışanların vergi karnesi ile vergi ödemeleri, bu kişilerin 4/a sigortalısı yapılmasına engel değildir. ( madde 47) Basit usuldeki bir mükellef yanında yardımcı eleman çalıştırırsa ve bunları 4/a sigortalısı yaparsa, diğer vergi kriterlerinin sağlanması şartıyla, sırf yanında elaman çalıştırdığı için gerçek usul vergi mükellefi olmasına gerek yoktur.6 Basit usul bir vergi mükellefi yanında yardımcı eleman ve çırak olarak birden fazla kişiyi 4/a sigortalısı olarak çalıştırabilir. Buna mevzuatta bir engel yoktur. Ancak, deftere tabi olan gerçek usul vergi kriterleri şartını taşımaması gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.