Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.01.2020 11:19 (Üye) Soru : usdat kolay gelsin dışardan müdür olarak atadigimiz kişi ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapmamız mümkün mü? Gün de üç dört saat. Teşekkürler.

Cevap : 5510 sayılı yasa uyarınca hizmet akdine tabi olarak bir veya birden fazla işveren yanında çalışan kişiler 4/a, yani SSK kapsamında sigortalı sayılmışlardır. Dolayısıyla ortaklık vasfı bulunmaksızın limited şirkete dışarıdan müdür olarak tayin edilen kişiler 4/a kapsamında sigortalı sayıldıklarından, bu kişiler adına düzenlenecek işe giriş bildirgesinin atanma tarihinden bir gün önce SGK’ya verilmesi yeterlidir. Diğer taraftan dışarıdan şirket müdürü olarak atanan kişilerin başka bir işyerinden 4/a’lı olarak bildiriliyor olmaları da, bu kişilerin dışarıdan şirket müdürü olarak atandığı işyerinden 4/a kapsamında sigortalı bildirilmelerine engel teşkil etmemektedir. Birgen fazla çalışabilen müdürün bu çalışmasını partime bildirmesinde de yasal bir engel bulunmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.