Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.01.2020 11:38 (Üye) Soru : Değerli üstadım, 7166 teşvik kapsamında Nisan 2019 döneminde işe aldığımız personeli 9 ay çalıştırılmayacağı düşüncesiyle ücret desteğinden yararlanmak istemiyorum seçeneği seçtim. Ancak geriye doğru düzeltme vermek istiyorum. Daha önce yararlanmak istiyorum seçeneğini seçip değişiklik yapabiliyordum. Şimdi ise personel 17103 listelerinde beyan edildiği için teşvik listesinden silemezsiniz uyarısı vermektedir. Yararlanmak istiyorum seçeneğini nasıl seçebilirim?

Cevap : İşçinin 17103 de tanımlı olması nedeniyle teşvik listesinden silinmesi mümkün olmayacaktır. 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin birinci fıkrasında “Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.” hükmü yer almaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.