Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.01.2020 17:59 (Üye) Soru : Sayın, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine istinaden E Arşiv Fatura (5.000-30.000)TL. düzenlemek zorunda olan mükellefler sevk irsaliyelerini kağıt olarak düzenlemeye devam edebilecek midir. Bilgi vermenizi talep ederim. Saygılarımla.

Cevap : Değerli Meslektaşımız merhaba; Genel hükümler kapsamında ; "e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerine düzenledikleri e-Faturada, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi halinde e-Faturanın kâğıt çıktısı irsaliye yerine geçer. Söz konusu kâğıt çıktıya “İrsaliye yerine geçer.” ifadesinin yazılması ve kâğıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için e-Faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi gerekir." aynı durum ilgili fatura yöntemi için de geçerlidir. iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.