Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.01.2020 18:03 (Üye) Soru : Merhaba, Çevre ve şehircilik bakanlığı döner sermaye işletme müdürlüğü şirketimize 28.500 tl (KDV Dahil) kağıt fatura düzenlemiştir. Bilindiği üzere Vergi Mükellefine 5.000 Nihai Tüketiciyi 30.000 TL ve üzeri faturaların e-arşiv olarak düzenlenmesi kanun gereği olmuştur. Bu tarz döner sermaye işletmeleri bu uygulamadan muaf mıdır? Teşekkürler

Cevap : Değerli meslektaşımız; 02.01.2020 tarihinde GİB tarafından yayınlanan duyuruya göre ; Söz konusu Tebliğin “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı bölümünün “c” bendinde “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının e-Fatura uygulamasından yararlanma zorunluluğu, usul ve esasları Muhasebat Genel Müdürlüğü’nce tespit edilen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi çerçevesinde belirlenir.” hükmüne yer verilmektedir. Bu bağlamda, 10/12/2003 tarihli ve 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının elektronik belge uygulamalarına geçiş zorunlulukları ile usul ve esasları Muhasebat Genel Müdürlüğü’nce belirleneceğinden, söz konusu kurum ve kuruluşların 5.000 / 30.000 TL ve üzeri satışlar için Başkanlık e-Belge portali üzerinden e-Arşiv Fatura düzenleme zorunlulukları, ilgili Genel Müdürlükçe düzenleme yapılana kadar bulunmamakta olup, isteğe bağlı olarak ilgili e-Belge Portali üzendin e-Arşiv Fatura düzenlenebileceği ise tabiidir. iyi çalışmalar dileriz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.