Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.01.2020 11:13 (Üye) Soru : 3 aylık muhtasar beyannamesi veren müşterimin işçi sayısı aralık ayında 10 oldu burada 10 işçi dahil mi aylık muhtasar olmasına yoksa 10 işçi üzerimi (11 işçi )aylık muhtasar olacak kanunda 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98 inci maddesinin üçüncüfıkrasında, zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere, çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olanların, 94 üncü maddeye göre yapacakları tevkifatla ilgili muhtasar beyannamelerini, bağlı bulundukları vergi dairelerine önceden bildirmek şartıyla her ay yerine 3 ayda bir verilecek diyor. (10 ve daha az olanlar demiş ) ben burada 3 aylık muhtasar vermeye devam edeyim mi ? saygılarımla,

Cevap : Hesaplamada dikkate alınacak rakam 10 dur.10 (dahil) ve daha az ise Muhtasar beyanname 3 aylık verilir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.