Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.01.2020 12:19 (Üye) Soru : Merhaba, 4691 sayılı Kanun kapsamında Teknopark GV istisnasından faydalanmakta iken SGK teşviki olarak 5746 sayılı Kanun değil de 7103 sayılı Kanun'dan faydalanabilir miyim? 7103 sayılı Kanun'da; bu SGK desteğinden faydalanılan personel için başka SGK desteğinden faydalanılamaz, yine bu Kanun kapsamında GV desteğinden faydalanan personel için başkaca GV desteğinden faydalanılamaz denmektedir.

Cevap : Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisnadır. Yönetici şirket, bu Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bölgede çalışan; AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. – Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketlerinin 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar da 31/12/2023 tarihine kadar gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Sigorta primi işveren hissesine ilişkin istisna, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3.maddesinde 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa atıfta bulunularak düzenlenmiştir. Bahse konu maddeye göre; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2.maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır. Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren şirketlerin bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı, Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerine ilişkin gelir vergisi istisnasının son yararlanma tarihi 31.12.2023 olduğundan bu teşvikten yararlanma tarihi olarak 31.12.2023 tarihi aşılamayacaktır. Bu teşvikten yararlanacak olan personelin, araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri kapsamında yaptıkları çalışma karşılığında aldıkları ücretler istisna ve teşvik kapsamında olup bu kapsama giren sigortalılara ödenen ücret dışındaki ikramiye, prim vs. ödemeler ile bu sigortalıların Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki çalışmaları karşılığında hak kazandıkları ücretlerden dolayı teşvikten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.