Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.01.2020 12:30 (Üye) Soru : Türkiye’de kurulacak olan tek ortaklı bir limited şirketin; ortağı ve müdürü yabancı uyruklu tüzel kişi şirkettir. Şirket amacı ile ilgili olarak yapılacak her türlü işlerde bahse konu tüzel kişi müdürü temsilen seçilen TC vatandaşı kişinin 4a veya 4b kapsamında sigortalı olma zorunluluğunun bulunup bulunmaması hususunda görüşlerinizi rica ederiz.

Cevap : Fiili çalışmaları nedeniyle şirket müdürü 4a kapsamında olup ; Limited şirketin müdürünün şirkette ortaklığı yoksa şirkette hizmet akdi ile çalıştığı kabul edilerek 4/a sigortalısı kabul edilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.