Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.01.2020 11:16 (Üye) Soru : 7194 Sayılı Kanunla 01/01/2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançları ile Katma Değer Vergisi işlemlerine uygulanmak üzere yürürlüğe giren “Binek otomobillere ilişkin gider ve KDV kısıtlaması” uygulamasına göre giderlerin %70 ini aşan kısma KDV indirimi yapılamaması, ve gider yazılamaması durumu sadece kiralanan araçlar için mi geçerli ? şirket aktifindeki araçlar içinde geçerli midir?

Cevap : Kiralansın veya aktif de kayıtlı olsun sadece BİNEK OTOLAR için gider kısıtlaması uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.