Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.01.2020 14:20 (Üye) Soru : Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi herkes için zorunlu mudur? ihtiyari midir?

Cevap : Muh aphb kapsama dahil olanlar; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki sigortalılar hariç) bildirmekle yükümlü olanlar Geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklar 5510 sayılı Kanuna göre, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesi en geç ertesi ayın 26. üncü günü saat 23.59’a kadar İçinde bulunulan ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi en geç beyannamenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 26’ü saat 23.59’a kadar, yetkili vergi dairesine verilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.