Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.01.2020 12:31 (Üye) Soru : Öncelikle selamlar. sgk bilgirgelerinden eksik gün koduna ilişkin olarak güncelleme yapılmış ve 25 kod ile Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama eklenmiştir. Sağlık çalışanı personele ilişkin olarak verilen 29 ve 32 kodlu bildirge ile 26 gün 01 nolu bildirge ile geriye kalan 4 günü tamamlamaktayız. Söz konusu verilen bildirgelerde eksik gün kodu olarak 25 nolu eksik gün kodunu mu kullanacağız. Yoksa sadece 01 nolu bildirgede 25 nolu eksik gün kodu, diğer bildirgelerde 29 ve 32 de 13 diğer nedenleri kullanmaya devam mı edeceğiz. Şimdiden teşekkürler.

Cevap : Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sigortalılar ile yabancı uyruklu sigortalılar için aynı sigortalının birden fazla belge ya da kanun türünden bildirilmesinin gerektiği hallere (5746 ARGE teşviki, yeraltında ve yer üstünde çalışan sigortalılar, sağlık hizmet sunucularında fiili hizmete tabi çalışan sigortalılar vs.) ilişkin olmak üzere eksik gün nedenlerine “25-Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama” adında bir eksik gün nedeni ilave edilmiş, yabancı sigortalılar için bazı belge türlerine ilişkin olmak üzere eksik gün kontrolü kaldırılmıştır. Sizin işlemlerinizle ilgili bir kod değişikliği değildir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.