Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.01.2020 09:52 (Üye) Soru : merhaba. satış faturası tarihi 24.12.2019 ama beyanname kapanış tarihi 3.1.2020 olan ihracat faturasının tarihi ne olmalıdır?

Cevap : İhracat işlemlerinde Malın fiilen ihraç tarihi dikkate alınır (intaç/kapanış tarihi) İhracatçı firma tarafından gerçekleştirilen ihracat faaliyetlerine ilişkin elde edilen gelirin fiili ihraç tarihi itibarıyla tahakkuk ettiğinin kabul edilmesi ve ihracata ilişkin maliyet ve hasılatların bu tarihin içinde bulunduğu hesap dönemi kurum kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.