Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.01.2020 13:56 (Üye) Soru : 2019 yılında iki ortaklı limited şirket kuruluumuz oldu.Ortaklardan birni müdür olarak atadık.2020 yılında diğer ortağı da müdür olarak atayacağız.Benim bildiğim kadarıyla temsil yetkisini müştereken seçtğiğimiz zaman ikisinin birlikte imzası aranıyor.İkisinin de ayrı ayrı tek imza ile işlem yapabilmesi için ikisine de temsil yetkisine münferiden mi seçmeleiyim.

Cevap : birden fazla müdür olması halinde ve temsil için müştereken seçildiği anda iki müdürün birlikte imzalarının gerektirecektir, Tek başına temsil yetkisi verilmesi halinde münferit imza şekli seçilmesi gerekmektedir, alınan kararınızda ki temsile uygun mersis girişinin yapılması önemlidir. iyi çalışmalar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.