Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.01.2020 12:20 (Üye) Soru : Sayın Danışman; Sizlerden 2020 yılında bes sistemine giren firmaların tespitinde 2019 kasım ayı aylık prim ve hizmet belgesine bakılacak ve 5 ve üzeri çalışanı olan firma bes sistemine dahil olacak bilgisini almıştık. Bu 5 kişinin hesabında şubeler ayrı ayrı mı değerlenir yoksa birlikte mi? örneğin merkez dosyada 4 kişi şube de 3 kişi varsa sisteme dahil olacak mı? teşekkürler...

Cevap : BES hesaplaması APHB SGK dosya bazında çalışan işçi sayısı dikkate alınarak hesaplama yapılmaktadır. Çalışanların otomatik katılıma dahil olma şartlarını taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın (45 yaş altı/ üstü çalışan sayısı, yerli/yabancı/yurtdışında çalışan, şubelerdeki ve/veya birden fazla işyeri noktasında çalışan ayrımı yapılmaksızın) Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine göre SGK’ya yapılan bildirime göre işverene bağlı olarak çalışan sayısı hesabı yapılır. Taşeron bir firma çalışanının, bordro işlemleri ilgili taşeron işveren tarafından yapılıyorsa taşeron firmanın çalışan sayısı hesabında, bordro işlemleri asıl işveren tarafından yapılıyorsa, asıl işverenin çalışan sayısının hesabında dikkate alınır. Çalışan sayısı tespit edilirken, kapsama alınma tarihinde en güncel SGK verisi göz önünde bulundurulur
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.