Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.01.2020 09:36 (Üye) Soru : Merhaba Bağımlı olarak çalıştığım şirket 2019 yılı itibari ile bağımsız denetime tabi oldu, halka arz bir şirket değildir. İnternet sitesinde finansal tablolarını yayınlama zorunluluğu varmıdır?

Cevap : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu “D-Elektronik İşlemler ve Bilgi Toplumu – İnternet Sitesi” Başlıklı 1524. Maddesi, 05.2013 tarih 28663 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Yönetmelik, 05.2013 tarih 28663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına Dair 21.09.2013 tarih 28772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik, bu düzenlemeler ışığında gerekli çalışmaların yapılması gerektiği,aksi halde cezai müeyyedelere maruz kalınacağı belirtilmiştir. sürekli olarak yayımlanması zorunlu bilgiler,Şirketin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı ile anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, limited şirketlerde müdürlerin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin ad ve soyadları, Bir tüzel kişinin; anonim şirketlerde yönetim kuruluna üye olarak limited şirketlerde müdür olarak seçilmesi durumunda; tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin de tescil ve ilan olunduğuna ilişkin açıklama, seçilen tüzel kişinin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi ve tüzel kişi ile birlikte tescil edilen gerçek kişinin adı ve soyadı, Seçilen denetçinin adı ve soyadı/unvanı, yerleşim yeri/merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi. ayrıca işlemlere göre de yayımlanacak bilgilere düzenlemelerde yer verilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.