Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.01.2020 14:58 (Üye) Soru : 30 kişiye ait sigortalı işe giriş bildirgesinin 1 aydan fazla sürede verilmesi halinde kesilecek ceza ile ilgili bir üst sınır var mı acaba

Cevap : İşten ayrılış bildirgesini süresi içinde Kuruma e-sigorta ile göndermeyenlere uygulanacak idari para cezalarında 6283 sayılı Kanunla yeni bir düzenlemeye gidilmiş ve ciddi bir indirim getirilmiştir. Bu yeni düzenlemeyle birlikte, 5510 sayılı Kanuna göre (4/a) kapsamında sigortalı sayılanlar için düzenlenen sigortalı işten ayrılış bildirgesini sigortalıların hizmet akitlerinin sona erdiği tarihten itibaren 10 gün içinde Kuruma e-sigorta yoluyla vermeyenlere asgari ücret yerine asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır. Eğer, ilgililerin "Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi"ni yasal süresi geçtikten sonra kendiliğinden 30 gün içinde vermeleri ve söz konusu cezaları, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödemeleri halinde, asgari ücretin onda biri tutarında uygulanacak olan bu idari para cezaları, bu defa asgari ücretin onda birinin dörtte biri kadar uygulanacaktır. Yapılan bu son düzenlemelerle çifte indirime gidilmiş olup, diğer bir ifadeyle indirime de indirim getirilmiştir. Ayrıca, 6283 sayılı Kanunun geçici 1''''inci maddesiyle bu indirim geçmiş dönemlere de uygulanacak olup; idari para cezası tahakkuk ettiği halde ödemeyen işverenler de bu düzenlemeden yararlanacak ve aylık asgari ücret tutarında olan bu idari para cezalarını asgari ücretin onda biri tutarında ödeyeceklerdir. Fakat, tahsil edilmiş tutarlar için herhangi bir işlem yapılamayacak ve ödenen cezalar ilgililere iade edilmeyecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.