Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.01.2020 15:15 (Üye) Soru : Merhaba, özel bina inşaatına ilişkin inşaat işleri mayıs 2019 tarihinde bittiği halde işin bitirildiğine dair ilişiksizlik belgesi başvuru dilekçesini girmeyi unutmuşuz ilişiksizlik başvurusunu şimdi yapsak 1 aylık süre geçtiğinden dolayı bir ceza söz konusu olur mu eğer söz konusu olur ise cezası ne kadardır.

Cevap : Kuruma bildirilmediği tespit edilen asgarî işçilik tutarı üzerinden Kurumca re’sen tahakkuk ettirilen sigorta primleri, 5510 sayılı Kanunun 88. ve 89. maddeleri dikkate alınarak işverene tebliğ edilir. İşveren, tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma itiraz edebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazın reddi halinde işveren, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.