Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.01.2020 15:19 (Üye) Soru : Merhabalar,Türkiye’de kurulacak olan tek ortaklı bir limited şirketin; ortağı ve müdürü yabancı uyruklu tüzel kişi şirkettir. Şirket amacı ile ilgili olarak yapılacak her türlü işlerde bahse konu tüzel kişi müdürünü temsilen seçilen TC vatandaşı kişinin 4a kapsamında sigortalı olma zorunluluğunun bulunup bulunmaması hususunda görüşlerinizi rica ederiz.

Cevap : 5510 sayılı yasa uyarınca hizmet akdine tabi olarak bir veya birden fazla işveren yanında çalışan kişiler 4/a, yani SSK kapsamında sigortalı sayılmışlardır. Dolayısıyla ortaklık vasfı bulunmaksızın limited şirkete dışarıdan müdür olarak tayin edilen kişiler 4/a kapsamında sigortalı sayıldıklarından, bu kişiler adına düzenlenecek işe giriş bildirgesinin atanma tarihinden bir gün önce SGK’ya verilmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.