Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.01.2020 15:21 (Üye) Soru : Dernek yöneticilerinin sigortalılık durumu dernek organlarında görev yapanlar dernek başkanı yardımcıları vs... bunlar bizzat dernekte çalışıyor ise ve üçret ödeniyor ise 4/a lı olarak sgk yapılır mı bu hizmet akti ile çalışmaları dernek adına hareket etmesine engel olur mu teşekkürler

Cevap : 2013/11 Sayılı Sigortalılık İşlemleri Genelgesinde düzenlenmiş, bunun haricinde de bir düzenleme yapılmamıştır. Söz konusu düzenleme mevzuata 01/09/2016 tarihinde yayımlanan 2016/20 Sayılı Genelge ile eklenmiştir. Söz konusu Genelgede aynen; “Dernekler ya da derneklerin kurduğu iktisadi işletmelerde çalışma gönüllülük esasına dayandığından dernek yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile dernek üyeleri dernekte yaptıkları işler nedeniyle ücret alsalar dahi sigortalı sayılmayacaktır. Dernek yönetim kurulu tarafından işe alınan ücretliler hakkında ise Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uygulanacaktır.” demiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.