Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.01.2020 15:28 (Üye) Soru : Çalışan a şirketinde 5 yıl çalıştı kıdem tazminatı ödendi.b şirketinde 3 yıl çalıştı kıdem tazminatı ödendi. C şirketin de 2 yıl çalıştı kıdem tazminatı ödenerek işten çıkarıldı. A ve B şirketinde ortaklar aynı, yönetim kurulu üyeleri farklıdır. Son çalıştığı c şirketi tek kişilik a.ş. Ortak ve yönetim kurulu üyesi aynı kişidir. Son çalıştığı şirket ortağı ve yönetim kurulu a ve b şirketlerinde de yönetim kurulu üyeliği var. Çalışan eski tarihte aldığı kıdem tazminatlarını son çıkış tarihte ödenen kıdem tazminatı tutarından istemektedir.

Cevap : Çalışan farklı tüzel kişiliklerden kıdem tazminatını alarak işten ayrılmış. Son çalıştığı yer dışında talepte bulunamamaktadır. Bu konu yargıya gider. Yargıtay önüne gelen dosyada öncelikle İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesinin koşullarından olan en az bir yıllık çalışmasının aynı işverene ait işyeri ya da işyerlerinde geçmiş olması gerektiğini, Kural olarak aynı guruba ya da holdinge bağlı farklı tüzel kişiliği haiz şirketlerde geçen hizmetlerin birleştirilmesi mümkün olmadığını belirtmiştir. Ancak çalışma hayatında işçinin sigorta kayıtlarında yer alan işverenin dışında başka işverenlere hizmet verdiği, yine işçinin bilgisi dışında birbiri ile bağlantısı olan işverenler tarafından sürekli giriş çıkışlarının yapıldığı sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu gibi durumlar için 9. Hukuk Dairesi'nin önceki içtihatlarında "şirketler arasında organik bağ" dan söz edilerek kıdem tazminatına hak kazanma, hesap tarzı yönlerinden aralarında bağlantı bulunan bu işverenlerin birlikte sorumluluğuna gitmekteydi. Ancak daha sonraki kararlarda organik bağdan söz edilerek sonuca gidilemeyeceği kabul edilmiştir.Dairenin bu yöndeki kararları son yıllarda istikrar kazanmış ve farklı işverenler nezdinde geçen sürelerin kıdem tazminatı hesabı noktasında birleştirilebilmesi için işyeri devri, hizmet akti devri, asıl işveren alt işveren ilişkisi ve birlikte istihdam olgularının bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiği çok sayıda kararda vurgulanmıştır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.