Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.01.2020 15:44 (Üye) Soru : merhaba , 17103 sayılı ssk tesviğinde muhasebe kayıtları nasıll olmalıdır?

Cevap : Şirketin çalışan personeller için Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen ve Hazinece karşılanan sigorta prim teviklerinin; 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı xxx 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı xxx 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı xxx 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı xxx 335 Personele Borçlar Hesabı xxx şeklinde muhasebe kaydının yapılması, Ayrıca, Şirketiniz personelleri için Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen ve Hazinece karşılanan sigorta prim desteğinin kurum kazancının tespitinde hasılat olarak dikkate alınması ve söz konusu tutarların "602-Diğer Gelirler" hesabında izlenmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.