Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.01.2020 12:24 (Üye) Soru : Konut olarak kirada olan olan bir gayrimenkul (tapuda ev vasfında) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu madde 21 kapsamında Değerli Konut Vergisinden muaf olabilir mi?

Cevap : Bu vergiden muaf olan konutlar Kanunun 46'ncı maddesinde aşağıdaki gibi sayılmıştır; - Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin ve üniversitelerin maliki veya intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar yani lojmanlar ,- Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olan kişilerden; hiçbir geliri olmadığını belgeleyenleri, - Gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret bulunanların sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar malik ve yararlanma sahipleri, - Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı (Karşılıklı olmak şartıyla), - Merkezi Türkiye'de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar. BAHSETTİĞİNİZ KONUT Yukarıda sayılanlar içinde değildir.Vergiye tabidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.