Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.01.2020 10:41 (Üye) Soru : Merhaba, bir Mali Müşavirin kesmiş olduğu S.M.Makbuzlarındaki stopajlardan dolayı geçici vergi'de alacaklı oluyor. Bu alacağı vergi'lerinden mahsup etmesi için ilgili dönemin gelir vergisi beyannamesinin tahakkuk etmesi gerekir mi? Yoksa geçici vergi'de gözüken alacak da vergiden mahsup edilebilir mi?

Cevap : Geçici vergi beyanından sonra fazla yatan GV stopajları vergi borçlarına mahsubu yapılabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.