Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.01.2020 14:28 (Üye) Soru : SİTE KAPICI ÇALIŞTIRIYOR.BUNUNLA İLGİLİ MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ VEREBİLMEK İÇİN VERGİ DAİRESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEM VARMIDIR?YOKSA HİÇBİŞEY YAPMADAN BEYANI VEREBİLECEKMİYİZ?

Cevap : Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayan ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını bildirme zorunluluğu olanlar da 0003 Gelir Stopaj mükellefiyeti tesis ettirmek zorundadır. “0003 Gelir Vergisi Stopajı” mükellefiyeti bağlı olunan vergi dairesine bizzat başvurularak talep edilebileceği gibi, https://ivd.gib.gov.tr adresinden de yapılabilir. Bunun için; - İnteraktif vergi dairesine Kullanıcı Kodu / Vergi Kimlik No / T.C. Kimlik No ve şifre bilgiler ile giriş yapılır. - Şifresi olmayan mükellefler “Kayıt Ol” adımı ile şifre edinebilirler.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.