Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.01.2020 11:28 (Üye) Soru : İki ortaklı Basit usule tabi taksinin ortaklarından biri sigortalı olarak başka bir yerde de çalışmaya başlarsa taksi işletmesi basit usul de devam edilebilir mi, yoksa gerçek usule mi geçer, iyi çalışmalar.

Cevap : Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinde; “47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunur.” hükmü yer almaktadır. Gelir Vergisi Kanun’un 47 nci maddesinde ise, “ Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları “ise şu şekilde açıklanmıştır: 1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.) Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, basit usulde vergilendirilmekte iken, başka bir işte ücretli olarak çalışan basit usul mükellef, Gelir Vergisi Kanun’un 47/1 bendinde yer alan; “Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak” şartını sağlayamayacağından, böyle bir durumda basit usule tabi mükellefin, basit usulden yararlanması mümkün değildir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.