Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.01.2020 14:40 (Üye) Soru : Ekim 2019 SGk primi borcu için KDV mahsubunu 19 aralık 2019 da yaptık. Vergi dairesi SGK hesaplarına 27 Aralık 2019 da aktardı. Ekim 2019 dönemi süresinde ödenmediği için Kasım 2019 dönemi 23 Aralık 2019 da borcumuz olduğu için 5510 Sayılı indirimden faydalandırılmadı. Vergi daireine Mahsup talep dilekçe tarihimiz 19 aralık 2019 yapabileceğimiz birşey varmı

Cevap : Prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesinin talep edilmesi durumunda, primin en geç ödenmesi gereken yasal süre; Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenlerden; sigortalılara ait ücretleri her ayın 1’i ila sonu arasına ilişkin olarak ödeyen işverenler yönünden, primin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın sonu (vade) yerine, vadeyi izleyen yirminci, sigortalılara ait ücretlerin her ayın 15’inden, ertesi ayın 14’üne kadarki döneme ilişkin olarak ödendiği işverenler yönünden ise, primin ilişkin olduğu dönemi takip eden dönemin sonu (vade) yerine, vadeyi takip eden yirminci gün olacaktır.19 unda yapılan mahsup için itiraz dilekçesi ile kuruma müracaat ediniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.