Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.01.2020 09:43 (Üye) Soru : merhaba. 12/2019 dönemine ait, ökc fişinin veya alış faturasının, 1/2020 döneminde KDV si indirilebilir mi ve gider yazılabilir mi? Evet ise, son vakti 12/2020 midir?

Cevap : 7104 sayılı Kanunun 8. maddesiyle 3065 sayılı KDV Kanununun 29. maddesinin (3) numaralı fıkrasına "vuku bulduğu" ibaresinden sonra gelmek üzere "takvim yılını takip eden" ibaresi eklendi. Yapılan bu değişiklik 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.Söz konusu fıkra hükmünün değişiklikten sonraki son şekli şu şekilde: "3. İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir." SON TARİH 31/12/2020
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.