Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.01.2020 09:50 (Üye) Soru : MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ’ni gönderilebilmeleri için “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” ile “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi”ni 18.02.2017 tarihinden sonra yenilemiş olmaları ve yenilenen sözleşmeleri internet vergi dairesi aracılığıyla sisteme girmeleri halinde, mesela üç ay sonra meslek mensubu değişikli yapılma durumu olur ise, senelik ücret tahsil edilmek zorunda mıdır?

Cevap : Aracılık ve sorumluluk sözleşmeleri mükelleflerin beyannamelerinin düzenlenerek gönderilmesi için yapılan sözleşmedir. Ücret sözleşmesi değildir.Meslek mensupları müşterileri ile ücret konusunda Türmob e- birlik üzerinde yapacakları mesleki hizmet sözleşmesi ile belirlenir.Yıl içinde müşteri sözleşmeyi tek taraflı iptal etmesi halinde kalan aylara ilişkin ücretleri ödemek zorundadır. iki sözleşme ayrı ayrı hukuki durum belirler
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.