Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.01.2020 12:46 (Üye) Soru : Merhaba, Tek ortaklı limited şirket ortağı, şirketten aylık ve düzenli olarak huzur hakkı almaktadır. Şirket tarafından ilgili şahısa Özel sağlık sigortası, hayat sigortası vb. poliçeler düzenlendiğinde, bu poliçeler için ödenen bedeller, huzur hakkı için düzenlenen ücret bordrosundaki Gelir Vergisi'nde indirim konusu yapabilir mi ? Ek olarak; mevcut poliçe bedelleri, şahsın kendisi tarafından ödenmektedir. Bu durumda da huzur hakkı için düzenlenen ücret bordrosundaki Gelir Vergisi'nde indirim konusu yapılabilir mi ? Teşekkürler.

Cevap : Huzur hakkı ücret dir. GV 63.maddesindeki şart ve oranlarca GV matrahından indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.