Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.01.2020 16:24 (Üye) Soru : Merhaba, Site yönetimi adına sgk şifreleri alınmış ve kapıcının sigortası başlatılmış ve bildirgeleri bu zamana kadar verilmiş, Kapıcının sgk bildirgesinde gelir vergisi ve damga vergisinden muafiyeti olduğu için muhtasar verilmeyip vergi dairesinde mükellefiyet kaydı yok, Muhtasar SGK Birleşimi kapsamında ; Vergi Dairesinden mükellefiyet kaydı mı açılmalı yoksa SGK dan kolay işverenliğe geçildiği takdirde vergi mükellefiyeti açılmasa olur mu ? SGK ile görüştüğümde kolay işverenliğe geçilirse vergi mükellefiyeti açılmasına gerek olmadığını Vergi dairesi ile mükellefiyet açılması gerektiğini söylüyor ?

Cevap : Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayan ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını bildirme zorunluluğu olanlar da Vergi dairesine 0003 Gelir Stopaj mükellefiyeti tesis ettirmek zorundadır. Apartman yönetimi Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda gönderebilmek için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) ekindeki “Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu”nu (Ek-1) doldurarak yetkili vergi dairesine müracaat ederek, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermek için kullanıcı kodu, parola ve şifre alabilir. Bu mükellefler BDP programında yer alan 1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin sadece SGK Bildirimleri bölümü doldurabileceği gibi, Internet Vergi Dairesinde Beyanname İşlemleri bölümünde yer alan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Vergi Kesintisi Yapmayanlar İçin)” menüsündeki beyannameyi doldurarak da yükümlülüklerini yerine getirebilirler.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.