Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.01.2020 08:39 (Üye) Soru : Sayın Danışman , Kat karşılığı inşaat yapan bir firmanın, İnşaat bitiminde,arsa maliklerine "Emsal Bedel" üzerinden ,bedelsiz olarak,sadece KDV tahsil etmek üzere kestiği faturalar,BS formunda beyan edilirmi? Kısaca; ortada bir satış olmadığı için,satış matrahı sayılmayan,sadece maliye ile ters düşmemek için kestiğimiz faturalar,(Danıştay Kararlarının aksine) BS Formu için Matrah sayılırmı? Saygılar Sunarım.

Cevap : Bs Formunda bildirilir Fatura; maliye ile ters duruma düşmemek için değil KDV hesaplanması ve bir teslimin belgesidir..
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.