Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.01.2020 13:15 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Yetkili, şirketimiz bünyesinde, işveren katkısı olmadan eş ve çocuklarını, ödemelerini kendileri yapmak koşuluyla, özel sağlık sigortası yaptıran personelimiz bulunmaktadır. Yapılan bu ödemeler kişilerin kendi özel bordrolarına yansıtılabilir mi? Yansıtılabilirse SGK prim indirim oranı var mıdır?Var ise hangi oranda uygulanmalıdır? Bilgi verirseniz memnun olurum. İyi çalışmalar.

Cevap : Özel Sağlık Sigortasının İşveren Tarafından Ödenmesi; Sosyal Güvenlik Mevzuatı Yönünden; 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’nun 80. Maddesi birinci fıkrası (b) bendinde; “Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz” ifadesi yer almaktadır. Buna göre, aylık toplamı asgari ücretin yüzde otuzu geçmeyen Özel Sağlık Sigortaları prime esas kazanca tabi tutulmayacaktır. Özel Sağlık Sigortasının Personel Tarafından Ödenmesi; Normal Bordro hesaplamasında Gelir Vergisi Matrahının bulunabilmesi için Brüt Ücretten SGK Primi(%14), SGK İşsizlik İşçi Payı (%1) düşülerek bulunmaktadır fakat burada Poliçe taksiti olan tutarın da Brüt Ücretten düşülmesi durumunda personelden kesilecek gelir vergisi daha az olacağından, personelin maaşını pozitif etkilenmiş olacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.